[gtranslate]

[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager

Nội dung

Tính năng WordPress Manager cho phép quản lý WordPress site mới hoặc đã tạo trên tài khoản cPanel. 

Truy cập hosting: cPanel > Applications > WordPress Manager

[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Bài viết sẽ giải thích rõ về các tính năng của giao diện WordPress Manager

Create site

Nhấn New Site để tạo site WordPress mới

[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Trải qua các bước cài đặt thông qua giao diện cPanel Site Software (cPanel > Home > Software > Site Software)

Discover Sites & Sites List

Trường hợp bạn đã có site wordpress, sử dụng tính năng này tự động phát hiện site

[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Xuất hiện danh sách site wordpress, có thể sử dụng Search để tìm kiếm tên miền website của bạn

Manage site

Truy cập giao diện quản lý site, bạn sẽ sử dụng các tính năng sau:

1. Overview

Hiển thị tổng quan các cài đặt cơ bản của website, cho phép update tự động

[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Lưu ý: tính năng Automatic Updates có thể bị ngăn bởi plugins bên thứ 3

2. Admin

Thay đổi mật khẩu cho tài khoản quản trị site wordpress

[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

3. Database

Xem thông tin database cũng như thay đổi mật khẩu user database

[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

4. Backup

Hiển thị các thông tin về backup như ngày, thời gian, nơi backup

[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
[cPanel] Hướng dẫn sử dụng WordPress Manager - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Hệ thống tự động backup dữ liệu trong wordpress site và database, nén thành file .tar.gz và thông báo cho bạn biết khi hoàn thành.

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (395 bình chọn)
Từ khoá:

BÀI VIẾT Liên quan

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

bài viết khác