Font chữ mới logo thương hiệu Vinamilk - EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Font chữ mới logo thương hiệu Vinamilk

Vì lý do bản quyền và ảnh hưởng thương hiệu nên EVPS.VN xin gỡ nội dung chia sẻ theo yêu cầu của Công ty Vinamilk Các bạn có thể tạo hình ảnh làm avatar tại website chính thức của vinamilk tại: https://est1976.vinamilk.com.vn/